Bài trích
Tiêu chuẩn đấu giá viên theo pháp luật Việt Nam – So sánh với pháp luật của Pháp và Trung Quốc /
Tác giả CN Ngô Thị Phương Thảo
Nhan đề Tiêu chuẩn đấu giá viên theo pháp luật Việt Nam – So sánh với pháp luật của Pháp và Trung Quốc / Ngô Thị Phương Thảo
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý tr.92-106
Tóm tắt Bài viết nghiên cứu và phân tích các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về tiêu chuẩn đấu giá viên, trên cơ sở so sánh với tiêu chuẩn đấu giá viên theo quy định pháp luật của Pháp và Trung Quốc - hai quốc gia không những có đội ngũ đấu giá viên hùng hậu với bề dày cả về kinh nghiệm và chuyên môn mà còn có hoạt động đấu giá phát triển sôi động. Từ đó, bài viết chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật Việt Nam, học hỏi kinh nghiệm lập pháp của Pháp và Trung Quốc, để đưa ra một số phương hướng nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về tiêu chuẩn đấu giả viên, theo định hướng đấu giá tài sản là ngành, nghề kinh doanh với đầy đủ ý nghĩa, bản chất của nó trên thị trường.
Từ khóa tự do Đấu giá viên
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Việt Nam
Nguồn trích Luật học- Số 5/2023
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/35thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00147666
0022
00445B5E27A-82E7-4FDA-B74E-7510A9940F3E
005202405201606
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240520160225|zthuvien3
100 |aNgô Thị Phương Thảo
245 |aTiêu chuẩn đấu giá viên theo pháp luật Việt Nam – So sánh với pháp luật của Pháp và Trung Quốc / |cNgô Thị Phương Thảo
260 |aH., |c2023
300 |atr.92-106
520 |aBài viết nghiên cứu và phân tích các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về tiêu chuẩn đấu giá viên, trên cơ sở so sánh với tiêu chuẩn đấu giá viên theo quy định pháp luật của Pháp và Trung Quốc - hai quốc gia không những có đội ngũ đấu giá viên hùng hậu với bề dày cả về kinh nghiệm và chuyên môn mà còn có hoạt động đấu giá phát triển sôi động. Từ đó, bài viết chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật Việt Nam, học hỏi kinh nghiệm lập pháp của Pháp và Trung Quốc, để đưa ra một số phương hướng nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về tiêu chuẩn đấu giả viên, theo định hướng đấu giá tài sản là ngành, nghề kinh doanh với đầy đủ ý nghĩa, bản chất của nó trên thị trường.
653 |aĐấu giá viên
653 |aPháp luật
653 |aViệt Nam
7730 |tLuật học|gSố 5/2023
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/35thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào