Bài trích
Hoàn thiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 nhằm bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội /
Tác giả CN Phan Thị Thanh Mai
Nhan đề Hoàn thiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 nhằm bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội / Phan Thị Thanh Mai
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý tr.27-38
Tóm tắt Bài viết trình bày nhận thức chung về nguyên tắc suy đoán vô tội, từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về cứ không khởi tố vụ án, căn cứ đình chỉ điều tra, căn cứ đình chỉ vụ án, căn cứ ra bản án tuyên bị căn cáo không có tội và quy định về xác định tuổi của bị hại là người dưới 18 tuổi nhằm bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội.
Từ khóa tự do Bộ luật Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Nguyên tắc suy đoán vô tội
Từ khóa tự do Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Suy đoán vô tội
Nguồn trích Luật học- Số 5/2023
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/35thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00147661
0022
0049C88E320-838F-4BA4-B8ED-2ED672D97398
005202405201506
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240520150236|zthuvien3
100 |aPhan Thị Thanh Mai
245 |aHoàn thiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 nhằm bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội / |cPhan Thị Thanh Mai
260 |aH., |c2023
300 |atr.27-38
520 |aBài viết trình bày nhận thức chung về nguyên tắc suy đoán vô tội, từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về cứ không khởi tố vụ án, căn cứ đình chỉ điều tra, căn cứ đình chỉ vụ án, căn cứ ra bản án tuyên bị căn cáo không có tội và quy định về xác định tuổi của bị hại là người dưới 18 tuổi nhằm bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội.
653 |aBộ luật Tố tụng hình sự
653 |aNguyên tắc suy đoán vô tội
653 |aTố tụng hình sự
653|aSuy đoán vô tội
7730 |tLuật học|gSố 5/2023
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/35thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào