Sách Tiếng Việt
Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở :
Nhan đề Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở : Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2024
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2024
Mô tả vật lý 40tr. ; 19cm.
Tóm tắt Luật này được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2023 gồm 5 chương và 33 điều
Thuật ngữ chủ đề Luật
Từ khóa tự do Bảo vệ an ninh
Từ khóa tự do Trật tự ở cơ sở
Từ khóa tự do Lực lượng
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028945
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147527
0021
004A15F2DEC-E589-4C88-8760-6217A98B657A
005202405081601
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240508160141|zthuvien1
245 |aLuật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở : |bCó hiệu lực thi hành từ 01/7/2024
260 |aH. : |bTư pháp, |c2024
300 |a40tr. ; |c19cm.
520 |aLuật này được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2023 gồm 5 chương và 33 điều
650 |aLuật
653 |aBảo vệ an ninh
653 |aTrật tự ở cơ sở
653 |aLực lượng
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028945
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028945 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào