Sách Tiếng Việt
Luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự :
Nhan đề Luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự : Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2025
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2024
Mô tả vật lý 59tr. ; 19cm.
Tóm tắt Luật này được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 24/11/2023 gồm 11 chương và 34 điều
Thuật ngữ chủ đề Luật
Từ khóa tự do Quản lý,
Từ khóa tự do Bảo vệ
Từ khóa tự do Công trình quốc phòng
Từ khóa tự do Quân sự
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028944
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147526
0021
0042722701E-0920-431D-A32A-388FC2289693
005202405081556
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240508155638|zthuvien1
245 |aLuật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự : |bCó hiệu lực thi hành từ 01/01/2025
260 |aH. : |bTư pháp, |c2024
300 |a59tr. ; |c19cm.
520 |aLuật này được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 24/11/2023 gồm 11 chương và 34 điều
650 |aLuật
653 |aQuản lý,
653 |aBảo vệ
653 |aCông trình quốc phòng
653|aQuân sự
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028944
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028944 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào