Sách Tiếng Việt
Luật Căn cước :
Nhan đề Luật Căn cước : Được thông qua ngày 27/11/2023
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2024
Mô tả vật lý 60tr. ; 19cm.
Tóm tắt Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023 gồm 10 chương 86 điều
Thuật ngữ chủ đề Luật
Từ khóa tự do Căn cước
Từ khóa tự do Luật căn cước
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028943
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147523
0021
0046ECEA92E-A90E-4984-A87D-A5A5A523E742
005202405081528
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240508152912|zthuvien1
245 |aLuật Căn cước : |bĐược thông qua ngày 27/11/2023
260 |aH. : |bTư pháp, |c2024
300 |a60tr. ; |c19cm.
520 |aLuật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023 gồm 10 chương 86 điều
650 |aLuật
653 |aCăn cước
653 |aLuật căn cước
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028943
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028943 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào