Sách Tiếng Việt
Luật Nhà ở :
Giá tiền 67000
Nhan đề Luật Nhà ở : Được thông qua ngày 27/11/2023
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2024
Mô tả vật lý 275tr. ; 19cm.
Tóm tắt Luật Nhà Ở đã được Quốc Hội khoá XV thông qua ngày 27-11-2023 theo Luật số: 27/2023/QH15. Luật gồm có 13 chương và 198 điều.
Thuật ngữ chủ đề Luật
Từ khóa tự do Nhà ở
Từ khóa tự do Luật Nhà ở
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028941
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147521
0021
004BDBBFAE6-A451-486E-A611-9CC4CC65FF1A
005202405081524
008081223s2024 vm| vie
0091 0
020 |c67000
039|y20240508152447|zthuvien1
245 |aLuật Nhà ở : |bĐược thông qua ngày 27/11/2023
260 |aH. : |bTư pháp, |c2024
300 |a275tr. ; |c19cm.
520 |aLuật Nhà Ở đã được Quốc Hội khoá XV thông qua ngày 27-11-2023 theo Luật số: 27/2023/QH15. Luật gồm có 13 chương và 198 điều.
650 |aLuật
653 |aNhà ở
653 |aLuật Nhà ở
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028941
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028941 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào