Sách Tiếng Việt
Luật kinh doanh bất động sản :
Giá tiền 34000
Nhan đề Luật kinh doanh bất động sản : Được thông qua ngày 28/11/2023
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2024
Mô tả vật lý 124tr. ; 19cm.
Tóm tắt Luật Kinh Doanh Bất Động Sản số 29/2023/QH 15 đã được Quốc hội khóa XV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2023.Gồm 10 chương , 83 điều
Thuật ngữ chủ đề Luật
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Bất động sản
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028939
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147517
0021
0049C4677A6-E5A2-4541-86F8-C8BC81281808
005202405081503
008081223s2024 vm| vie
0091 0
020 |c34000
039|y20240508150321|zthuvien1
245 |aLuật kinh doanh bất động sản : |bĐược thông qua ngày 28/11/2023
260 |aH. : |bTư pháp, |c2024
300 |a124tr. ; |c19cm.
520 |aLuật Kinh Doanh Bất Động Sản số 29/2023/QH 15 đã được Quốc hội khóa XV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2023.Gồm 10 chương , 83 điều
650 |aLuật
653 |aKinh doanh
653 |aBất động sản
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028939
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028939 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào