Sách Tiếng Việt
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế /
Nhan đề Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế / Báo nhân dân ( tuyển chọn)
Thông tin xuất bản H. : chính trị quốc gia sự thật, 2023
Mô tả vật lý 603tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế tập hợp và tuyển chọn nhiều bài viết, bài thơ, nhiều lá thư thể hiện tình cảm trân quý đối với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế trên các trang báo điện tử, mạng xã hội. Hầu hết tác giả của những bài viết, bài thơ đều là những người sáng tác không chuyên, thông qua những vần thơ, bài viết chân tình để bày tỏ sự ngưỡng mộ, lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc và gửi gắm sự tin tưởng tuyệt đối vào người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta.
Thuật ngữ chủ đề Chính trị xã hội
Từ khóa tự do Tổng Bí thư
Từ khóa tự do Nguyễn Phú Trọng
Từ khóa tự do Niềm tin
Từ khóa tự do Bạn bè quốc tế
Từ khóa tự do Sự ủng hộ
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028886
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147479
0021
00480592840-D4DA-40AA-8916-88E32B0E82F9
005202404031541
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240403154203|zthuvien1
245 |aTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế / |cBáo nhân dân ( tuyển chọn)
260 |aH. : |bchính trị quốc gia sự thật, |c2023
300 |a603tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế tập hợp và tuyển chọn nhiều bài viết, bài thơ, nhiều lá thư thể hiện tình cảm trân quý đối với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế trên các trang báo điện tử, mạng xã hội. Hầu hết tác giả của những bài viết, bài thơ đều là những người sáng tác không chuyên, thông qua những vần thơ, bài viết chân tình để bày tỏ sự ngưỡng mộ, lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc và gửi gắm sự tin tưởng tuyệt đối vào người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta.
650 |aChính trị xã hội
653 |aTổng Bí thư
653 |aNguyễn Phú Trọng
653 |aNiềm tin
653|aBạn bè quốc tế
653|aSự ủng hộ
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028886
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028886 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào