Sách Tiếng Việt
Quản lý công chức theo mô hình công vụ việc làm ở Việt Nam :
Tác giả CN Trần Hải Yến; Đàm Bích Hiên; Ngô Văn Vũ
Nhan đề Quản lý công chức theo mô hình công vụ việc làm ở Việt Nam : sách chuyên khảo / Trần Hải Yến; Đàm Bích Hiên; Ngô Văn Vũ
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2023
Mô tả vật lý 272tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách Quản lý công chức theo mô hình công vụ việc làm ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế là tài liệu tham khảo, cơ sở để rà soát, đánh giá, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về mô hình việc làm; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức…, từ đó góp phần xây dựng chế độ công vụ, công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài.
Từ khóa tự do Công vụ
Từ khóa tự do Việc làm
Từ khóa tự do Quản lý công chức
Từ khóa tự do hội nhập quốc tế
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028876
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147476
0021
0049796ECB3-F8BD-48AE-88A0-F3310035C278
005202404031506
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240403150721|zthuvien1
100 |aTrần Hải Yến; Đàm Bích Hiên; Ngô Văn Vũ
245 |aQuản lý công chức theo mô hình công vụ việc làm ở Việt Nam : |bsách chuyên khảo / |cTrần Hải Yến; Đàm Bích Hiên; Ngô Văn Vũ
260 |aH. : |bChính trị quốc gia, |c2023
300 |a272tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách Quản lý công chức theo mô hình công vụ việc làm ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế là tài liệu tham khảo, cơ sở để rà soát, đánh giá, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về mô hình việc làm; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức…, từ đó góp phần xây dựng chế độ công vụ, công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài.
653 |aCông vụ
653 |aViệc làm
653 |aQuản lý công chức
653|ahội nhập quốc tế
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028876
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2023/10028876thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028876 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:31-05-2024
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào