Sách Tiếng Việt
346.597073-dc23
Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam :
DDC 346.597073-dc23
Tác giả CN Nguyễn Bích Thảo
Nhan đề Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Bích Thảo
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 252tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách đề cập khá toàn diện và c ó hệ thống thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng ở VN và thực tiễn xét xử của tòa án để rút ra những bất cập, hạn chế của pháp luật và những vướng mắc trong việc áp dụng, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng bằng con đường tòa án ở Vn.
Thuật ngữ chủ đề Luật
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Tranh chấp
Từ khóa tự do Giải quyết
Từ khóa tự do Tín dụng
Từ khóa tự do Pháp luật Việt Nam
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028922
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147475
0021
00402294F54-41C7-43A1-B86D-DF6A3766E2B0
005202404021532
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20240402153321|zthuvien1
082 |a346.597073-dc23
100 |aNguyễn Bích Thảo
245 |aGiải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Bích Thảo
260 |aH. : |bTư pháp, |c2018
300 |a252tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách đề cập khá toàn diện và c ó hệ thống thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng ở VN và thực tiễn xét xử của tòa án để rút ra những bất cập, hạn chế của pháp luật và những vướng mắc trong việc áp dụng, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng bằng con đường tòa án ở Vn.
650 |aLuật
653 |aHợp đồng
653 |aTranh chấp
653 |aGiải quyết
653|aTín dụng
653|aPháp luật Việt Nam
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028922
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028922 Giá Sách Tiếng Việt 346.597073-dc23 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào