Sách Tiếng Việt
Các lý thuyết pháp luật đương đại trên thế giới :
Giá tiền 185000
Tác giả CN Nguyễn Minh Tuấn; Nguyễn Văn Quân
Nhan đề Các lý thuyết pháp luật đương đại trên thế giới : Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Tuấn; Nguyễn Văn Quân
Thông tin xuất bản H. : Đại học quốc gia, 2023
Mô tả vật lý 349tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nền tảng lý thuyết đối với bất kỳ ngành khoa học nào cũng đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đối với khoa học pháp lý cũng vậy, các lý thuyết pháp luật, đặc biệt là những lý thuyết đương đại tiêu biểu, những lý thuyết đang có ảnh hưởng lớn trên thế giới là những vấn đề cơ bản, nền tảng, có tính chất quyết định đến sự định hình và phát triển của ngành khoa học này. Những lý thuyết pháp luật nào đang có ảnh hưởng lớn trên thế giới hiện nay? Nội dung và ý nghĩa của những lý thuyết này là gì? Những vấn đề nào của lý thuyết còn bỏ ngỏ hoặc tiếp tục cần được nghiên cứu? Tất cả những vấn đề đó sẽ được phân tích, làm rõ một cách hệ thống, toàn diện và sâu sắc trong cuốn sách chuyên khảo này.
Thuật ngữ chủ đề Luật
Từ khóa tự do Lý thuyết
Từ khóa tự do Pháp luật đương đại
Từ khóa tự do Thế giới
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10028936-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147474
0021
004A2CB2603-C8EC-4CC7-9059-BC5827EDFDEA
005202404021521
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c185000
039|y20240402152138|zthuvien1
100 |aNguyễn Minh Tuấn; Nguyễn Văn Quân
245 |aCác lý thuyết pháp luật đương đại trên thế giới : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Minh Tuấn; Nguyễn Văn Quân
260 |aH. : |bĐại học quốc gia, |c2023
300 |a349tr. ; |c24cm.
520 |aNền tảng lý thuyết đối với bất kỳ ngành khoa học nào cũng đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đối với khoa học pháp lý cũng vậy, các lý thuyết pháp luật, đặc biệt là những lý thuyết đương đại tiêu biểu, những lý thuyết đang có ảnh hưởng lớn trên thế giới là những vấn đề cơ bản, nền tảng, có tính chất quyết định đến sự định hình và phát triển của ngành khoa học này. Những lý thuyết pháp luật nào đang có ảnh hưởng lớn trên thế giới hiện nay? Nội dung và ý nghĩa của những lý thuyết này là gì? Những vấn đề nào của lý thuyết còn bỏ ngỏ hoặc tiếp tục cần được nghiên cứu? Tất cả những vấn đề đó sẽ được phân tích, làm rõ một cách hệ thống, toàn diện và sâu sắc trong cuốn sách chuyên khảo này.
650 |aLuật
653 |aLý thuyết
653 |aPháp luật đương đại
653 |aThế giới
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10028936-8
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028936 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028937 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10028938 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào