Sách Tiếng Việt
Quy định pháp luật hiện hành và một số kỹ năng cơ bản trong kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật /
Giá tiền 72000
Tác giả TT Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp
Nhan đề Quy định pháp luật hiện hành và một số kỹ năng cơ bản trong kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật / Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2024
Mô tả vật lý 199tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trong bối cảnh nước ta đang từng bước triển khai thực hiện chuyển hướng chiến lược sang giai đoạn hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra văn bản. Để giúp các cơ quan, người làm công tác kiểm tra văn bản phải nâng cao nhiệm vụ, kiến thức trong hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản. Cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các trường đại học, các cơ sở đào tạo và giảng dạy chuyên ngành luật.
Thuật ngữ chủ đề Luật
Từ khóa tự do Kỹ năng cơ bản
Từ khóa tự do Kiểrm tra
Từ khóa tự do Quy định pháp luật
Từ khóa tự do Xử lý
Từ khóa tự do Văn bản quy phạm pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10028933-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147473
0021
004F383B95F-5A90-4412-A43E-8568DDB78FFA
005202406250944
008081223s2024 vm| vie
0091 0
020 |c72000
039|a20240625093916|bthuvien3|y20240402144917|zthuvien1
110|aCục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp
245 |aQuy định pháp luật hiện hành và một số kỹ năng cơ bản trong kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật / |cCục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp
260 |aH. : |bTư pháp, |c2024
300 |a199tr. ; |c21cm.
520 |aTrong bối cảnh nước ta đang từng bước triển khai thực hiện chuyển hướng chiến lược sang giai đoạn hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra văn bản. Để giúp các cơ quan, người làm công tác kiểm tra văn bản phải nâng cao nhiệm vụ, kiến thức trong hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản. Cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các trường đại học, các cơ sở đào tạo và giảng dạy chuyên ngành luật.
650 |aLuật
653 |aKỹ năng cơ bản
653 |aKiểrm tra
653 |aQuy định pháp luật
653|aXử lý
653|aVăn bản quy phạm pháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10028933-5
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028933 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028934 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10028935 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào