Sách Tiếng Việt
959.704092-dc23
Hồ Chí Minh - Tiểu sử /
Giá tiền 275000
DDC 959.704092-dc23
Tác giả CN Song Thành (ch.b)
Nhan đề Hồ Chí Minh - Tiểu sử / Song Thành (ch.b),Phan Văn Các, Nguyễn Huy Hoan...
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ ba, có sửa chữa
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018
Mô tả vật lý 752tr. ; 24cm.
Tóm tắt cuốn sách Hồ Chí Minh – Tiểu sử được xuất bản đã tái hiện sâu sắc cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một con người “thể phách đã mất mà tinh anh muôn thuở vẫn còn”. Đây là công trình nghiên cứu quy mô, tập trung sự kiện, tư liệu một cách hệ thống và có nhiều tư liệu mới. Vì vậy, đây là một công trình góp phần quan trọng giúp người đọc hiểu sâu sắc thêm về tư tưởng – lý luận, đạo đức – phong cách của một lãnh đạo thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Sách gồm 804 trang
Từ khóa tự do Lãnh tụ Cách mạng
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Tiểu sử
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10028868-70
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147470
0021
004D6C8199D-10FD-414C-804A-C5008F6FA926
005202403281458
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c275000
039|y20240328145914|zthuvien1
082 |a959.704092-dc23
100 |aSong Thành (ch.b)
245 |aHồ Chí Minh - Tiểu sử / |cSong Thành (ch.b),Phan Văn Các, Nguyễn Huy Hoan...
250 |aXuất bản lần thứ ba, có sửa chữa
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2018
300 |a752tr. ; |c24cm.
520 |acuốn sách Hồ Chí Minh – Tiểu sử được xuất bản đã tái hiện sâu sắc cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một con người “thể phách đã mất mà tinh anh muôn thuở vẫn còn”. Đây là công trình nghiên cứu quy mô, tập trung sự kiện, tư liệu một cách hệ thống và có nhiều tư liệu mới. Vì vậy, đây là một công trình góp phần quan trọng giúp người đọc hiểu sâu sắc thêm về tư tưởng – lý luận, đạo đức – phong cách của một lãnh đạo thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Sách gồm 804 trang
653 |aLãnh tụ Cách mạng
653 |aHồ Chí Minh
653 |aTiểu sử
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10028868-70
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2023/10028868thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028868 Giá Sách Tiếng Việt 959.704092-dc23 Sách Tiếng Việt 1
2 10028869 Giá Sách Tiếng Việt 959.704092-dc23 Sách Tiếng Việt 2
3 10028870 Giá Sách Tiếng Việt 959.704092-dc23 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào