Sách Tiếng Việt
Các nghị quyếtcủa trung ương Đảng 2016-2020 /
Nhan đề Các nghị quyếtcủa trung ương Đảng 2016-2020 / Đảng cộng sản Việt Nam
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 1031tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách trình bầy có hệ thống các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng của BCH trung ương Đảng, Bộ chính trị, Ban bí thư khóa 12, được ban hành từ năm 2016 đến năm 2020 trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội
Thuật ngữ chủ đề Chính trị xã hội
Từ khóa tự do Trung ương Đảng
Từ khóa tự do Nghị quyết
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028888
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147468
0021
004E87C1659-98E2-491E-85CE-47E33A1EE2DF
005202403281432
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240328143244|zthuvien1
245 |aCác nghị quyếtcủa trung ương Đảng 2016-2020 / |cĐảng cộng sản Việt Nam
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2021
300 |a1031tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách trình bầy có hệ thống các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng của BCH trung ương Đảng, Bộ chính trị, Ban bí thư khóa 12, được ban hành từ năm 2016 đến năm 2020 trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội
650 |aChính trị xã hội
653 |aTrung ương Đảng
653 |aNghị quyết
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028888
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028888 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào