Sách Tiếng Việt
Báo cáo kết quả các nghiên cứu chuyên đề phục vụ sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Nhan đề Báo cáo kết quả các nghiên cứu chuyên đề phục vụ sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Thông tin xuất bản H., 2013
Mô tả vật lý 309tr. ; 26cm.
Tóm tắt Cuốn sách cung cấp các thông tin chuyên sâu về cơ sở lý luận cũng như thực tiễn cho Quốc Hội, Đại biểu quốc hội, các cơ quan của QH và đặc biệt phục vụ cho các thành viên của Ban biên tập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong việc hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Thuật ngữ chủ đề Hiến pháp
Từ khóa tự do Báo cáo
Từ khóa tự do Kết quả
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028889
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147467
0021
00447571176-5982-41D4-B1BC-303D2B303DDF
005202403281424
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20240328142515|zthuvien1
245 |aBáo cáo kết quả các nghiên cứu chuyên đề phục vụ sửa đổi Hiến pháp năm 1992
260 |aH., |c2013
300 |a309tr. ; |c26cm.
520 |aCuốn sách cung cấp các thông tin chuyên sâu về cơ sở lý luận cũng như thực tiễn cho Quốc Hội, Đại biểu quốc hội, các cơ quan của QH và đặc biệt phục vụ cho các thành viên của Ban biên tập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong việc hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp
650 |aHiến pháp
653 |aBáo cáo
653 |aKết quả
653 |aNghiên cứu
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028889
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028889 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào