Sách Tiếng Việt
Án lệ và bình luận.
Nhan đề Án lệ và bình luận. Quyển 3 / Tòa án nhân dân tối cao
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2020
Mô tả vật lý 256tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách tập hợp 10 án lệ đã được công bố trong năm 2020 và bình luận chuyên sâu của các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, các chuyên gia, nha fkhoa học về từng án lệ
Thuật ngữ chủ đề Luật
Từ khóa tự do Án lệ
Từ khóa tự do Bình luận
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10028890-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147466
0021
0040DA50A30-AB2F-4AC3-81D4-34D75E19D3F0
005202403281414
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20240328141512|zthuvien1
245 |aÁn lệ và bình luận. |nQuyển 3 / |cTòa án nhân dân tối cao
260 |aH. : |bLao động, |c2020
300 |a256tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung cuốn sách tập hợp 10 án lệ đã được công bố trong năm 2020 và bình luận chuyên sâu của các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, các chuyên gia, nha fkhoa học về từng án lệ
650 |aLuật
653 |aÁn lệ
653 |aBình luận
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10028890-2
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028890 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028891 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10028892 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào