Sách Tiếng Việt
Nền kinh tế tự do :
Giá tiền 120000
Tác giả CN Eamonn Butler
Nhan đề Nền kinh tế tự do : Cuốn sách hay nhất về thị trường / Eamonn Butler
Thông tin xuất bản H. : Tri thức, 215
Mô tả vật lý 21tr. ; cm.
Tóm tắt Cuốn sách sẽ trả lời cho chúng ta những câu hởi như: Tại sao thị trường hoạt động và hoạt động như thế nào một cách hấp dân và dễ hiểu
Thuật ngữ chủ đề Chính trị xã hội
Từ khóa tự do Tự do
Từ khóa tự do Thị trường
Từ khóa tự do Nền kinh tế
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10028924-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147464
0021
004D234A184-8719-46DA-94CF-D932649E88A6
005202403281100
008081223s0215 vm| vie
0091 0
020 |c120000
039|y20240328110129|zthuvien1
100 |aEamonn Butler
245 |aNền kinh tế tự do : |bCuốn sách hay nhất về thị trường / |cEamonn Butler
260 |aH. : |bTri thức, |c215
300 |a21tr. ; |ccm.
520 |aCuốn sách sẽ trả lời cho chúng ta những câu hởi như: Tại sao thị trường hoạt động và hoạt động như thế nào một cách hấp dân và dễ hiểu
650 |aChính trị xã hội
653 |aTự do
653 |aThị trường
653 |aNền kinh tế
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10028924-6
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028924 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028925 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10028926 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào