Sách Tiếng Việt
340.115-dc23
Xã hội học pháp luật lý luận và thực tiến /
DDC 340.115-dc23
Tác giả CN Võ Khánh Vinh
Nhan đề Xã hội học pháp luật lý luận và thực tiến / Võ Khánh Vinh
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2023
Mô tả vật lý 868tr. ; 24cm.
Tóm tắt Tác giả trình bầy ba nhóm vấn đề có mối liên hệ lẫn nhau của xã hội học pháp luật mà việc có được sự thấu hiểu sâu sắc về chúng không chỉ bảo đảm để họ có được hiểu biết về các nền tảng, cơ sở của môn khoa học này mà còn hình thành nên những năng lực và kỹ năng cần thiết để phân tích độc lập các hiện tượng pháp luật trên phương diện xã hội học
Thuật ngữ chủ đề Luật
Từ khóa tự do Lý luận và Thực tiễn
Từ khóa tự do Xã hội học
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10028808-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147462
0021
0041E6AC205-AC21-49E3-AFA4-16D84F0DAB68
005202403281035
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240328103615|zthuvien1
082 |a340.115-dc23
100 |aVõ Khánh Vinh
245 |aXã hội học pháp luật lý luận và thực tiến / |cVõ Khánh Vinh
260 |aH. : |bTư pháp, |c2023
300 |a868tr. ; |c24cm.
520 |aTác giả trình bầy ba nhóm vấn đề có mối liên hệ lẫn nhau của xã hội học pháp luật mà việc có được sự thấu hiểu sâu sắc về chúng không chỉ bảo đảm để họ có được hiểu biết về các nền tảng, cơ sở của môn khoa học này mà còn hình thành nên những năng lực và kỹ năng cần thiết để phân tích độc lập các hiện tượng pháp luật trên phương diện xã hội học
650 |aLuật
653 |aLý luận và Thực tiễn
653 |aXã hội học
653 |aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10028808-10
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028808 Giá Sách Tiếng Việt 340.115-dc23 Sách Tiếng Việt 1
2 10028809 Giá Sách Tiếng Việt 340.115-dc23 Sách Tiếng Việt 2
3 10028810 Giá Sách Tiếng Việt 340.115-dc23 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào