Sách Tiếng Việt
959.7023dc23
Cơ cấu hành chính và tổ chức quản lý địa phương thời Lý - Trần (thế kỷ XI-XIV) /
Giá tiền 200000
DDC 959.7023dc23
Tác giả CN Phạm Đức Anh
Nhan đề Cơ cấu hành chính và tổ chức quản lý địa phương thời Lý - Trần (thế kỷ XI-XIV) / Phạm Đức Anh
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2023
Mô tả vật lý 344tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách là kết quả nghiên cứu công phu về cơ cấu tổ chức hành chính và phương thức quản lý địa phương ở Đại Việt thời Lý -Trần (giai đoạn thế kỷ XI - XIV). Trên cơ sở khai thác và hệ thống hóa các nguồn sử liệu, nhất là thư tịch cổ của Việt Nam và Trung Quốc, văn bia và tư liệu khảo cổ học, cuốn sách được chia thành 5 chương: Chương 1: Thiết chế chính trị và tổ chức chính quyền trung ương thời Lý - Trần Chương 2: Hệ thống hành chính địa phương thời Lý Chương 3: Quản lý địa phương dưới triều Lý Chương 4: Hệ thống hành chính địa phương thời Trần Chương 5: Quản lý địa phương dưới triều Trần.
Thuật ngữ chủ đề Luật
Từ khóa tự do Tổ chức quản lý
Từ khóa tự do Cơ cấu hành chính
Từ khóa tự do Địa phương
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10028800-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147458
0021
0040C9FA5F6-CCCC-4A29-BC8D-ABB3B876C317
005202403271430
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c200000
039|y20240327143053|zthuvien1
082 |a959.7023dc23
100 |aPhạm Đức Anh
245 |aCơ cấu hành chính và tổ chức quản lý địa phương thời Lý - Trần (thế kỷ XI-XIV) / |cPhạm Đức Anh
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2023
300 |a344tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách là kết quả nghiên cứu công phu về cơ cấu tổ chức hành chính và phương thức quản lý địa phương ở Đại Việt thời Lý -Trần (giai đoạn thế kỷ XI - XIV). Trên cơ sở khai thác và hệ thống hóa các nguồn sử liệu, nhất là thư tịch cổ của Việt Nam và Trung Quốc, văn bia và tư liệu khảo cổ học, cuốn sách được chia thành 5 chương: Chương 1: Thiết chế chính trị và tổ chức chính quyền trung ương thời Lý - Trần Chương 2: Hệ thống hành chính địa phương thời Lý Chương 3: Quản lý địa phương dưới triều Lý Chương 4: Hệ thống hành chính địa phương thời Trần Chương 5: Quản lý địa phương dưới triều Trần.
650 |aLuật
653 |aTổ chức quản lý
653 |aCơ cấu hành chính
653 |aĐịa phương
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10028800-2
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028800 Giá Sách Tiếng Việt 959.7023dc23 Sách Tiếng Việt 1
2 10028801 Giá Sách Tiếng Việt 959.7023dc23 Sách Tiếng Việt 2
3 10028802 Giá Sách Tiếng Việt 959.7023dc23 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào