Sách Tiếng Việt
Bình luận Luật Công chứng năm 2014 /
Giá tiền 220000
Tác giả CN Tuấn Đạo Thanh; Phạm Thu Hằng
Nhan đề Bình luận Luật Công chứng năm 2014 / Tuấn Đạo Thanh; Phạm Thu Hằng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2023
Mô tả vật lý 536tr. ; 24cm.
Tóm tắt Các tác giả trình bày nhận xét tổng quan, tiếp đó phân tích, bình luận từng điều luật dựa trên kinh nghiệm hành nghề thực tế của bản thân xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi khách quan của cuộc sống và được so sánh với nội dung những văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh một số lĩnh vực có liên quan mật thiết đến hoạt động công chứng, đồng thời đề cập một số quan điểm còn có thể có ý kiến đa chiều để bạn đọc tiếp cận.
Thuật ngữ chủ đề Luật
Từ khóa tự do năm 2014
Từ khóa tự do Luật công chứng
Từ khóa tự do Bình luận
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10028788-90
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147456
0021
004A2E72D27-3976-41F1-A589-523C6FEE5710
005202403271413
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c220000
039|y20240327141342|zthuvien1
100 |aTuấn Đạo Thanh; Phạm Thu Hằng
245 |aBình luận Luật Công chứng năm 2014 / |cTuấn Đạo Thanh; Phạm Thu Hằng
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aH. : |bTư pháp, |c2023
300 |a536tr. ; |c24cm.
520 |aCác tác giả trình bày nhận xét tổng quan, tiếp đó phân tích, bình luận từng điều luật dựa trên kinh nghiệm hành nghề thực tế của bản thân xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi khách quan của cuộc sống và được so sánh với nội dung những văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh một số lĩnh vực có liên quan mật thiết đến hoạt động công chứng, đồng thời đề cập một số quan điểm còn có thể có ý kiến đa chiều để bạn đọc tiếp cận.
650 |aLuật
653 |anăm 2014
653 |aLuật công chứng
653 |aBình luận
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10028788-90
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2023/10028790thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028788 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028789 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10028790 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào