Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
Định hướng hoạt động xây dựng va hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới /
Tác giả CN Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý
Nhan đề Định hướng hoạt động xây dựng va hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới / Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý 64tr. ; 29cm.
Từ khóa tự do Cải cách tư pháp
Từ khóa tự do Chính phủ
Từ khóa tự do Hệ thống pháp luật
Từ khóa tự do Hệ thống pháp luật
Từ khóa tự do Tư pháp
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147321
0027
004183E9E38-11AE-4709-AC4F-5F3023F0291E
005202401081133
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240108113043|zthuvien3
100 |a Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý
245 |aĐịnh hướng hoạt động xây dựng va hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới / |c Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý
260 |aH., |c2023
300 |a64tr. ; |c29cm.
653 |aCải cách tư pháp
653 |aChính phủ
653 |aHệ thống pháp luật
653|aHệ thống pháp luật
653|aTư pháp
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp

Không tìm thấy biểu ghi nào