Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và thực thi pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân /
Tác giả CN Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý
Nhan đề Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và thực thi pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân / Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý 55tr. ; 29cm.
Tóm tắt Tài liệu hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và thực thi pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân
Từ khóa tự do Chia sẻ kinh nghiệm
Từ khóa tự do Dữ liệu cá nhân
Từ khóa tự do Thực thi pháp luật
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147277
0027
00430271D4F-EB55-4C9A-9229-A2DD0E969C9E
005202311021128
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231102112723|zthuvien3
100 |aViện Chiến lược và Khoa học pháp lý
245 |aChia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và thực thi pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân / |cViện Chiến lược và Khoa học pháp lý
260 |aH., |c2023
300 |a55tr. ; |c29cm.
520 |aTài liệu hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và thực thi pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân
653 |aChia sẻ kinh nghiệm
653 |aDữ liệu cá nhân
653 |aThực thi pháp luật
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/hoithao/ht22_page-0001thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào