Sách Tiếng ViệtĐề tài
Các giải pháp tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế hợp tác đa phương và khu vực trong lĩnh vực thi hành án dân sự /
Tác giả CN Nguyễn Hữu Huyên
Nhan đề Các giải pháp tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế hợp tác đa phương và khu vực trong lĩnh vực thi hành án dân sự / Nguyễn Hữu Huyên
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 447tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu vai trò của việc tham gia các điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế đối với việc cải thiện hệ thống thi hành án ở một số quốc gia; kinh nghiệm hợp tác đa phương và khu vực của một số quốc gia và khu vực như Nga, Thái Lan, Liên minh châu Âu, các quốc gia châu Mỹ... để làm cơ sở đề xuất các giải pháp tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế hợp tác đa phương và khu vực trong lĩnh vực THADS; Đề tài đánh giá thực trạng sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế hợp tác đa phương và khu vực trong lĩnh vực THADS; Đề tài đưa ra các giải pháp tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế hợp tác đa phương và khu vực trong lĩnh vực THADS
Từ khóa tự do Thi hành án dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Hợp tác đa phương
Tác giả(bs) CN Phạm Minh Đức - Thư ký
Tác giả(bs) TT Bộ Tư Pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000357
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000357thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147240
0024
00443B5B68D-D637-4346-A2B2-D54EEA6C8088
005202309271615
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230927161529|bthuvien3|y20230927161503|zthuvien3
100 |aNguyễn Hữu Huyên
245 |aCác giải pháp tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế hợp tác đa phương và khu vực trong lĩnh vực thi hành án dân sự / |cNguyễn Hữu Huyên
260|c2022
300 |a447tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài nghiên cứu vai trò của việc tham gia các điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế đối với việc cải thiện hệ thống thi hành án ở một số quốc gia; kinh nghiệm hợp tác đa phương và khu vực của một số quốc gia và khu vực như Nga, Thái Lan, Liên minh châu Âu, các quốc gia châu Mỹ... để làm cơ sở đề xuất các giải pháp tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế hợp tác đa phương và khu vực trong lĩnh vực THADS; Đề tài đánh giá thực trạng sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế hợp tác đa phương và khu vực trong lĩnh vực THADS; Đề tài đưa ra các giải pháp tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế hợp tác đa phương và khu vực trong lĩnh vực THADS
653 |aThi hành án dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aHợp tác đa phương
700 |aPhạm Minh Đức - Thư ký
710 |aBộ Tư Pháp|bHọc viện tư pháp
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000357
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000357thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000357 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào