Sách Tiếng ViệtĐề tài
Nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung luật công chứng /
Tác giả CN Đặng Kim Hoa
Nhan đề Nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung luật công chứng / Đặng Kim Hoa
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 212tr. ; 29cm.
Tóm tắt Ngoài phần khái quát đề tài, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài được kết cấu thành 6 chương cụ thể: Chương 1: Cơ sở lý luận của hoạt động công chứng; Chương 2: Phạm vi công chứng ; Chương 3: VBCC và thủ tục công chứng Chương 4: CCV và TCHNCC; Chương 5: Công chứng số ; Chương 6: Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của CCV và Quản lý Nhà nước về hoạt động công chứng.
Từ khóa tự do Định hướng chính sách
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Luật công chứng
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Lý - Thư ký
Tác giả(bs) TT Bộ Tư Pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000356
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000356thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147239
0024
004FFE0134B-C6A3-4338-92D3-349106D9BCFE
005202309271555
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230927155526|zthuvien3
100 |aĐặng Kim Hoa
245 |aNghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung luật công chứng / |cĐặng Kim Hoa
260|c2022
300 |a212tr. ; |c29cm.
520 |aNgoài phần khái quát đề tài, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài được kết cấu thành 6 chương cụ thể: Chương 1: Cơ sở lý luận của hoạt động công chứng; Chương 2: Phạm vi công chứng ; Chương 3: VBCC và thủ tục công chứng Chương 4: CCV và TCHNCC; Chương 5: Công chứng số ; Chương 6: Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của CCV và Quản lý Nhà nước về hoạt động công chứng.
653 |aĐịnh hướng chính sách
653 |aChính sách
653 |aLuật công chứng
700 |aVũ Thị Lý - Thư ký
710 |aBộ Tư Pháp|bViện Khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000356
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000356thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000356 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào