Sách Tiếng ViệtĐề tài
Nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình học tập kết hợp (Blended learning) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo luật trong bối cảnh tự chủ đại học :
Tác giả CN Đinh Thị Phương Hoa
Nhan đề Nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình học tập kết hợp (Blended learning) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo luật trong bối cảnh tự chủ đại học : Báo cáo chuyên đề. Đề tài nghiên cứu nhiệm vụ khoa học cấp Bộ / Đinh Thị Phương Hoa
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 435tr. ; 29cm.
Tóm tắt Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và khuyến nghị, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, đề tài được cấu trúc gồm 03 chương và phần kết luận. Chương 1. Cơ sở lí luận và tổng quan lịch sử nghiên cứu về Mô hình học tập kết hợp (Blended Learning) trong giáo dục đại học và những yêu cầu đặt ra đối với đào tạo luật ; Chương 2. Thiết kế và áp dụng Mô hình học tập kết hợp (Blended Learning) trong công tác đào tạo Luật trong bối cảnh tự chủ đại học ở Việt Nam; Chương 3. Đề xuất các giải pháp đổi mới đào tạo luật theo Mô hình học tập kết hợp (Blended Learning) trong bối cảnh tự chủ đại học
Từ khóa tự do Đại học
Từ khóa tự do Mô hình học tập kết hợp
Từ khóa tự do Đào tạo luật
Tác giả(bs) CN Hà Thị Thanh Thủy - Thư ký khoa học
Tác giả(bs) TT Bộ Tư Pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000355
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000355thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147238
0024
004F8515754-9FF2-41A8-9E25-126849A59D67
005202309271549
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230927154849|bthuvien3|y20230927153450|zthuvien3
100 |aĐinh Thị Phương Hoa
245 |aNghiên cứu khả năng áp dụng mô hình học tập kết hợp (Blended learning) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo luật trong bối cảnh tự chủ đại học : |bBáo cáo chuyên đề. Đề tài nghiên cứu nhiệm vụ khoa học cấp Bộ / |cĐinh Thị Phương Hoa
260|c2022
300 |a435tr. ; |c29cm.
520 |aNgoài phần Mở đầu, Kết luận và khuyến nghị, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, đề tài được cấu trúc gồm 03 chương và phần kết luận. Chương 1. Cơ sở lí luận và tổng quan lịch sử nghiên cứu về Mô hình học tập kết hợp (Blended Learning) trong giáo dục đại học và những yêu cầu đặt ra đối với đào tạo luật ; Chương 2. Thiết kế và áp dụng Mô hình học tập kết hợp (Blended Learning) trong công tác đào tạo Luật trong bối cảnh tự chủ đại học ở Việt Nam; Chương 3. Đề xuất các giải pháp đổi mới đào tạo luật theo Mô hình học tập kết hợp (Blended Learning) trong bối cảnh tự chủ đại học
653 |aĐại học
653 |aMô hình học tập kết hợp
653 |aĐào tạo luật
700 |aHà Thị Thanh Thủy - Thư ký khoa học
710 |aBộ Tư Pháp|bTrường Đại học Luật Hà Nội
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000355
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000355thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000355 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào