Sách Tiếng Việt
Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự /
Tác giả CN Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Nhan đề Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự / Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Thông tin xuất bản H., Tư Pháp
Mô tả vật lý 200tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung ấn phẩm bao gồm những bài viết liên quan đến một số vấn đề lý luận và những nội dung cụ thể trong Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành.
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10028690-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147225
0021
0049ABF4206-301E-4757-94CF-AB55212B6BC2
005202308231630
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20230823162905|zthuvien3
100 |aTạp chí Dân chủ và pháp luật
245 |aPháp luật hình sự và tố tụng hình sự / |cTạp chí Dân chủ và pháp luật
260 |aH., |cTư Pháp
300 |a200tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung ấn phẩm bao gồm những bài viết liên quan đến một số vấn đề lý luận và những nội dung cụ thể trong Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành.
653 |aHình sự
653 |aTố tụng hình sự
653 |aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10028690-1
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2023/10028691thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028690 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028691 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào