Sách Tiếng ViệtTừ điển
Từ điển Luật học Đức - Anh - Việt /
Tác giả CN Viện Friedrich - Ebert - Stiftung; Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Từ điển Luật học Đức - Anh - Việt / Viện Friedrich - Ebert - Stiftung; Trường Đại học Luật Hà Nội
Lần xuất bản lần thứ hai
Thông tin xuất bản H. : Tư Pháp, 2020
Mô tả vật lý 795tr. ; 24cm.
Tóm tắt Từ điển luật học Đức – Anh – Việt ra đời trong sự hợp tác giữa Trường Đai Học Luật Hà Nội và viện Friedrich – Ebert – Stiftung (CHLB Đức) được xuất bản lần thứ nhất năm 2014 và đã nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu pháp luật, các nhà thực hành và các sinh viên luật. Ngoài ra, trong quá trình tiến hành các hội thảo và tọa đàm về các chủ đề luật pháp, chúng tôi nhận thấy tiềm năng và nhu cầu mở rộng vốn từ vựng của cuốn Từ Điển nhằm đáp ứng tốt hơn về tổng thể việc trao đổi chuyên môn giữa các chuyên gia và sinh viên luật của Đức và Việt Nam. Từ những lý do đó, sau thời gian ngắn kể từ khi cuốn Từ điển được xuất bản lần thứ nhất, Văn phòng viện Friedrich – Ebert – Stiftung (CHLB Đức) tại Việt Nam đã tiến hành việc chỉnh sửa, bổ sung để tái bản.
Từ khóa tự do Đức
Từ khóa tự do Từ điển Luật học Đức - Anh - Việt
Từ khóa tự do Anh
Từ khóa tự do Từ điển Luật học
Mã xếp giá 1Giá Từ Điển(1): 5000197
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147224
0029
004E2A57687-5839-4F6E-AEB7-1157A0A24628
005202308231558
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20230823155726|zthuvien3
100 |aViện Friedrich - Ebert - Stiftung; Trường Đại học Luật Hà Nội
245 |aTừ điển Luật học Đức - Anh - Việt / |cViện Friedrich - Ebert - Stiftung; Trường Đại học Luật Hà Nội
250 |alần thứ hai
260 |aH. : |bTư Pháp, |c2020
300 |a795tr. ; |c24cm.
520 |aTừ điển luật học Đức – Anh – Việt ra đời trong sự hợp tác giữa Trường Đai Học Luật Hà Nội và viện Friedrich – Ebert – Stiftung (CHLB Đức) được xuất bản lần thứ nhất năm 2014 và đã nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu pháp luật, các nhà thực hành và các sinh viên luật. Ngoài ra, trong quá trình tiến hành các hội thảo và tọa đàm về các chủ đề luật pháp, chúng tôi nhận thấy tiềm năng và nhu cầu mở rộng vốn từ vựng của cuốn Từ Điển nhằm đáp ứng tốt hơn về tổng thể việc trao đổi chuyên môn giữa các chuyên gia và sinh viên luật của Đức và Việt Nam. Từ những lý do đó, sau thời gian ngắn kể từ khi cuốn Từ điển được xuất bản lần thứ nhất, Văn phòng viện Friedrich – Ebert – Stiftung (CHLB Đức) tại Việt Nam đã tiến hành việc chỉnh sửa, bổ sung để tái bản.
653 |aĐức
653 |aTừ điển Luật học Đức - Anh - Việt
653 |aAnh
653|aTừ điển Luật học
852|a1|bGiá Từ Điển|j(1): 5000197
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tu dien/5000197thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 5000197 Giá Từ Điển Từ Điển 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào