Sách Tiếng Việt
Tái thiết tốt hơn nhờ mô hình kinh tế tuần hoàn cơ hội cho các quốc gia Đông Nam Á /
Tác giả CN Magnus Bengtsson; Patrick Schroder; Michael Siegner
Nhan đề Tái thiết tốt hơn nhờ mô hình kinh tế tuần hoàn cơ hội cho các quốc gia Đông Nam Á / Magnus Bengtsson; Patrick Schroder; Michael Siegner
Thông tin xuất bản Hanns Seidel Foundation, 2021
Mô tả vật lý 30tr. ; 29cm.
Tóm tắt Bài viết này giới thiệu khái niệm kinh tế tuần hoàn và giải thích vai trò của nó đối với phát triển bền vững theo nghĩa rộng, đặc biệt là tầm quan trọng của mô hình này đối với các nước thu nhập thấp và trung bình. Nó cho thấy cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn có thể giúp giảm nhẹ những căng thẳng đang tồn tại giữa các mục tiêu phát triển bền vững khác nhau, chẳng hạn như giữa các Mục tiêu Phát triển Bền vững khác nhau và giữa các chi tiêu của chúng
Từ khóa tự do Kinh tế tuần hoàn
Từ khóa tự do Đông Nam Á
Từ khóa tự do Mô hình kinh tế tuần hoàn
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028676
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147223
0021
004F5C41B94-0FC0-44AF-A2BC-E8FB6D2FE24D
005202308231113
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20230823111210|zthuvien3
100 |aMagnus Bengtsson; Patrick Schroder; Michael Siegner
245 |aTái thiết tốt hơn nhờ mô hình kinh tế tuần hoàn cơ hội cho các quốc gia Đông Nam Á / |cMagnus Bengtsson; Patrick Schroder; Michael Siegner
260 |bHanns Seidel Foundation, |c2021
300 |a30tr. ; |c29cm.
520 |aBài viết này giới thiệu khái niệm kinh tế tuần hoàn và giải thích vai trò của nó đối với phát triển bền vững theo nghĩa rộng, đặc biệt là tầm quan trọng của mô hình này đối với các nước thu nhập thấp và trung bình. Nó cho thấy cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn có thể giúp giảm nhẹ những căng thẳng đang tồn tại giữa các mục tiêu phát triển bền vững khác nhau, chẳng hạn như giữa các Mục tiêu Phát triển Bền vững khác nhau và giữa các chi tiêu của chúng
653 |aKinh tế tuần hoàn
653 |a Đông Nam Á
653 |aMô hình kinh tế tuần hoàn
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028676
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2023/10028676thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028676 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào