Sách Tiếng Việt
Sự nghiệp của các Cựu học viên :
Tác giả CN DAAD Việt Nam
Nhan đề Sự nghiệp của các Cựu học viên : Made in Germany / DAAD Việt Nam
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2021
Mô tả vật lý 77tr. ; 29cm.
Tóm tắt Ấn phẩm này kể về những câu chuyện của những cựu lưu học sinh, về thời gian thành công của họ tại Đức và sau đó nữa. Do đó cuốn sách cũng có thể tạo động lực, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ Việt Nam sang Đức học tập. Đồng thời đây cũng là một lời cảm ơn nhỏ gửi đến các bạn cựu lưu học sinh và sự gắn bó của họ với nước Đức cho đến ngày nay.
Từ khóa tự do Germany
Từ khóa tự do Sự nghiệp
Từ khóa tự do Cựu sinh viên
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028675
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147222
0021
00428C3D3F9-A9D2-4C9B-AE7D-95CAE54636E4
005202308231059
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20230823105817|zthuvien3
100 |aDAAD Việt Nam
245 |aSự nghiệp của các Cựu học viên : |bMade in Germany / |cDAAD Việt Nam
260 |aH. : |bThanh niên, |c2021
300 |a77tr. ; |c29cm.
520 |aẤn phẩm này kể về những câu chuyện của những cựu lưu học sinh, về thời gian thành công của họ tại Đức và sau đó nữa. Do đó cuốn sách cũng có thể tạo động lực, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ Việt Nam sang Đức học tập. Đồng thời đây cũng là một lời cảm ơn nhỏ gửi đến các bạn cựu lưu học sinh và sự gắn bó của họ với nước Đức cho đến ngày nay.
653 |aGermany
653 |aSự nghiệp
653 |aCựu sinh viên
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028675
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2023/10028675thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028675 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào