Sách Tiếng Việt
Báo cáo Quốc gia Việt Nam - Báo cáo cung cấp thông tin độc lập thường niên về các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội của một quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi.
Nhan đề Báo cáo Quốc gia Việt Nam - Báo cáo cung cấp thông tin độc lập thường niên về các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội của một quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi. Số 4/2022, Khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam
Thông tin xuất bản H., 2022
Mô tả vật lý 145tr. ; 29cm.
Tóm tắt Với ấn phẩm đặc biệt này, chúng tôi tập trung vào một vấn đề chưa được quan tâm một cách thấu đáo từ góc độ học thuật - vấn đề giải quyết hậu quả chiến tranh ở một đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến trong gần 50 năm như Việt Nam
Từ khóa tự do Báo cáo Quốc gia Việt Nam
Từ khóa tự do Thông tin độc lập thường niên
Từ khóa tự do Khắc phục hậu quả chiến tranh
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028677
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147221
0021
004C0BAB318-FE33-4355-B99E-4CE7F704748A
005202308221654
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230822165311|zthuvien3
245 |aBáo cáo Quốc gia Việt Nam - Báo cáo cung cấp thông tin độc lập thường niên về các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội của một quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi. |nSố 4/2022, |pKhắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam
260 |aH., |c2022
300 |a145tr. ; |c29cm.
520 |aVới ấn phẩm đặc biệt này, chúng tôi tập trung vào một vấn đề chưa được quan tâm một cách thấu đáo từ góc độ học thuật - vấn đề giải quyết hậu quả chiến tranh ở một đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến trong gần 50 năm như Việt Nam
653 |aBáo cáo Quốc gia Việt Nam
653 |aThông tin độc lập thường niên
653 |aKhắc phục hậu quả chiến tranh
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028677
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2023/10028677thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028677 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào