Sách Tiếng Việt
Báo cáo Quốc gia Việt Nam - Báo cáo cung cấp thông tin độc lập thường niên về các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội của một quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi.
Nhan đề Báo cáo Quốc gia Việt Nam - Báo cáo cung cấp thông tin độc lập thường niên về các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội của một quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi. Số 5/2022, Phụ nữ trong xã hội Việt Nam
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2022
Mô tả vật lý 154tr. ; 29cm.
Tóm tắt Trong cuốn Báo cáo Quốc gia số 5 với chủ đề “Phụ nữ trong Xã hội Việt Nam”, chúng tôi tập trung vào các vấn đề về giới tại quốc gia này. Cuốn báo cáo sẽ phác họa một bức tranh lớn về phụ nữ Việt Nam, - không phân biệt tuổi tác, dân tộc, xu hướng tính dục, nghề nghiệp hay địa vị xã hội. Đặc biệt, các tác giả cũng sẽ giải thích tại sao từng phần của bức tranh lại có hình dáng và màu sắc như vậy. Cuốn báo cáo đề cập đến nhiều chủ đề quan trọng như các chính sách bình đẳng giới, vấn đề bạo lực trên cơ sở giới, phụ nữ với phát triển bền vững, và sự tham gia của phụ nữ trong các khía cạnh của đời sống kinh tế, xã hội và chính trị ở Việt Nam
Từ khóa tự do Báo cáo Quốc gia Việt Nam
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Phụ nữ
Từ khóa tự do Thông tin độc lập thường niên
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028678
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147220
0021
004A350262F-C5E0-42CD-9C25-368A057526A4
005202308221448
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230822144702|zthuvien3
245 |aBáo cáo Quốc gia Việt Nam - Báo cáo cung cấp thông tin độc lập thường niên về các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội của một quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi. |nSố 5/2022, |pPhụ nữ trong xã hội Việt Nam
260 |aH. : |bThanh niên, |c2022
300 |a154tr. ; |c29cm.
520 |aTrong cuốn Báo cáo Quốc gia số 5 với chủ đề “Phụ nữ trong Xã hội Việt Nam”, chúng tôi tập trung vào các vấn đề về giới tại quốc gia này. Cuốn báo cáo sẽ phác họa một bức tranh lớn về phụ nữ Việt Nam, - không phân biệt tuổi tác, dân tộc, xu hướng tính dục, nghề nghiệp hay địa vị xã hội. Đặc biệt, các tác giả cũng sẽ giải thích tại sao từng phần của bức tranh lại có hình dáng và màu sắc như vậy. Cuốn báo cáo đề cập đến nhiều chủ đề quan trọng như các chính sách bình đẳng giới, vấn đề bạo lực trên cơ sở giới, phụ nữ với phát triển bền vững, và sự tham gia của phụ nữ trong các khía cạnh của đời sống kinh tế, xã hội và chính trị ở Việt Nam
653 |aBáo cáo Quốc gia Việt Nam
653 |aKinh tế
653 |aChính trị
653|aPhụ nữ
653|aThông tin độc lập thường niên
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028678
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2023/10028678thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028678 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào