Sách Tiếng Việt
Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý 40 năm xây dựng và phát triển (1983 - 2023) /
Tác giả CN Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý
Nhan đề Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý 40 năm xây dựng và phát triển (1983 - 2023) / Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2023
Mô tả vật lý 318tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nhân dịp kỷ niệm 40 năm (04/8/1983 – 04/8/2023), thực hiện Quyết định số 511/QĐ-BTP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Viện Khoa học pháp lý (04/8/1983 - 04/8/2023) (nay là Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý), Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý biên soạn cuốn Kỷ yếu “Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý: 40 năm xây dựng và phát triển (1983 – 2023)”, với mong muốn ghi nhận những dấu mốc lịch sử hình thành và phát triển, những thành tựu nổi bật của Viện trong 40 năm qua, đồng thời, khơi dậy lòng tự hào, phát huy truyền thống và tình cảm gắn bó của tập thể Viện, tạo động lực để Viện tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Bộ, Ngành Tư pháp.
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý
Từ khóa tự do 40 năm
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10028679-80
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147219
0021
0041326C8D0-7122-49A1-A00E-89C2D6B42732
005202308221035
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230822103441|zthuvien3
100 |aViện Chiến lược và Khoa học pháp lý
245 |aViện Chiến lược và Khoa học pháp lý 40 năm xây dựng và phát triển (1983 - 2023) / |cViện Chiến lược và Khoa học pháp lý
260 |aH. : |bTư pháp, |c2023
300 |a318tr. ; |c24cm.
520 |aNhân dịp kỷ niệm 40 năm (04/8/1983 – 04/8/2023), thực hiện Quyết định số 511/QĐ-BTP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Viện Khoa học pháp lý (04/8/1983 - 04/8/2023) (nay là Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý), Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý biên soạn cuốn Kỷ yếu “Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý: 40 năm xây dựng và phát triển (1983 – 2023)”, với mong muốn ghi nhận những dấu mốc lịch sử hình thành và phát triển, những thành tựu nổi bật của Viện trong 40 năm qua, đồng thời, khơi dậy lòng tự hào, phát huy truyền thống và tình cảm gắn bó của tập thể Viện, tạo động lực để Viện tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Bộ, Ngành Tư pháp.
653 |aXây dựng
653 |aViện Chiến lược và Khoa học pháp lý
653 |a40 năm
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10028679-80
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2023/10028680thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028679 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028680 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào