Sách Tiếng Việt
Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật /
Tác giả CN Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Nhan đề Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật / Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý 200tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nhằm cung cấp những nội dung chuyên sâu về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật gắn với chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã phối hợp với Cục biên soạn và phát hành số chuyên đề “Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật”. Ấn phẩm sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các nhà làm luật, các cơ quan, tổ chức, cả nhân có liên quan.
Từ khóa tự do Pháp điển
Từ khóa tự do Văn bản quy phạm pháp luật
Từ khóa tự do Hệ thống hóa
Từ khóa tự do Hệ thống quy phạm pháp luật
Từ khóa tự do Kiểm tra
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028681
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147218
0021
0048EDB0302-43F7-4448-BFFA-06287900E3ED
005202308221027
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230822102615|zthuvien3
100 |aTạp chí Dân chủ và pháp luật
245 |aCông tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật / |cTạp chí Dân chủ và pháp luật
260 |aH., |c2023
300 |a200tr. ; |c24cm.
520 |aNhằm cung cấp những nội dung chuyên sâu về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật gắn với chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã phối hợp với Cục biên soạn và phát hành số chuyên đề “Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật”. Ấn phẩm sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các nhà làm luật, các cơ quan, tổ chức, cả nhân có liên quan.
653 |aPháp điển
653 |aVăn bản quy phạm pháp luật
653 |aHệ thống hóa
653|aHệ thống quy phạm pháp luật
653|aKiểm tra
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028681
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2023/10028681thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028681 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào