Sách Tiếng Việt
Hoàn thiện môi trường pháp lý cho doanh nghiệp trong giai đoạn mới /
Tác giả CN Tạp chí dân chủ và pháp luật
Nhan đề Hoàn thiện môi trường pháp lý cho doanh nghiệp trong giai đoạn mới / Tạp chí dân chủ và pháp luật
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý 200tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung ấn phẩm này bao gồm các bài viết phân tích, đánh giá về thực trạng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp thời gian qua, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Pháp lý
Từ khóa tự do Môi trường pháp lý
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10028682-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147217
0021
0040C9457D7-5729-475F-B680-C83E93130393
005202308221018
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230822101728|zthuvien3
100 |aTạp chí dân chủ và pháp luật
245 |aHoàn thiện môi trường pháp lý cho doanh nghiệp trong giai đoạn mới / |cTạp chí dân chủ và pháp luật
260 |aH., |c2023
300 |a200tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung ấn phẩm này bao gồm các bài viết phân tích, đánh giá về thực trạng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp thời gian qua, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam trong thời gian tới.
653 |aDoanh nghiệp
653 |aPháp lý
653 |aMôi trường pháp lý
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10028682-3
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2023/10028683thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028682 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028683 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào