Sách Tiếng Việt
Mối quan hệ về tôn giáo cơ sở để phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam và hai nước láng giềng Lào, Campuchia /
Tác giả CN Bộ thông tin và truyền thông
Nhan đề Mối quan hệ về tôn giáo cơ sở để phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam và hai nước láng giềng Lào, Campuchia / Bộ thông tin và truyền thông
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và truyền thông, 2023
Mô tả vật lý 299tr. ; 21cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Một số nét tương đồng trong lịch sử, văn hóa giữa Việt Nam - Lào - Campuchia; Chương 2: Mối quan hệ tôn giáo và tình hữu nghị giữa Việt Nam - Lào - Campuchia; Chương 3: Một số bài nghiên cứu về vấn đề tôn giáo, văn hóa ở Đông Dương nói riêng và Đông Nam Á nói chung.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tôn giáo
Từ khóa tự do Tình hữu nghị
Từ khóa tự do Campuchia
Từ khóa tự do Lào
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028684
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147216
0021
0049EFF6C5E-FED9-4D4B-BF29-3064C0F76599
005202308220931
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230822093008|zthuvien3
100 |aBộ thông tin và truyền thông
245 |aMối quan hệ về tôn giáo cơ sở để phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam và hai nước láng giềng Lào, Campuchia / |cBộ thông tin và truyền thông
260 |aH. : |bThông tin và truyền thông, |c2023
300 |a299tr. ; |c21cm.
520 |aNội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Một số nét tương đồng trong lịch sử, văn hóa giữa Việt Nam - Lào - Campuchia; Chương 2: Mối quan hệ tôn giáo và tình hữu nghị giữa Việt Nam - Lào - Campuchia; Chương 3: Một số bài nghiên cứu về vấn đề tôn giáo, văn hóa ở Đông Dương nói riêng và Đông Nam Á nói chung.
653 |aViệt Nam
653 |aTôn giáo
653 |aTình hữu nghị
653|aCampuchia
653|aLào
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028684
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2023/10028684thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028684 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào