Sách Tiếng Việt
Phát huy giá trị nhân văn của các tín ngưỡng dân tộc /
Tác giả CN Bộ Thông tin và truyền thôgn
Nhan đề Phát huy giá trị nhân văn của các tín ngưỡng dân tộc / Bộ Thông tin và truyền thông
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và truyền thông, 2022
Mô tả vật lý 251tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về tín ngưỡng và một số loại hình tín ngưỡng ở Việt Nam; Chương 2: Giá trị nhân văn của một số tín ngưỡng đối với đời sống xã hội Việt Nam; Chương 3: Một số xu hướng biến đổi và giải pháp nhằm phát huy những giá trị nhân văn của các tín ngưỡng dân tộc ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa tự do Dân tộc
Từ khóa tự do Giá trị nhân văn
Từ khóa tự do Tín ngưỡng dân tộc
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028685
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147215
0021
004D7B7D61E-AAF8-46AC-92A2-E61086BDA003
005202308211130
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230821112912|bthuvien3|y20230821112831|zthuvien3
100 |aBộ Thông tin và truyền thôgn
245 |aPhát huy giá trị nhân văn của các tín ngưỡng dân tộc / |cBộ Thông tin và truyền thông
260 |aH. : |bThông tin và truyền thông, |c2022
300 |a251tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về tín ngưỡng và một số loại hình tín ngưỡng ở Việt Nam; Chương 2: Giá trị nhân văn của một số tín ngưỡng đối với đời sống xã hội Việt Nam; Chương 3: Một số xu hướng biến đổi và giải pháp nhằm phát huy những giá trị nhân văn của các tín ngưỡng dân tộc ở Việt Nam hiện nay.
653 |aDân tộc
653 |aGiá trị nhân văn
653 |aTín ngưỡng dân tộc
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028685
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2023/10028685thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028685 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào