Sách Tiếng Việt
Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa Luật thủ đô /
Tác giả CN Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Nhan đề Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa Luật thủ đô / Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Thông tin xuất bản H. : Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 178tr. ; 21cm.
Tóm tắt Ngày 3 tháng 12 năm 2012 Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký lệnh công bố Luật Thủ đô; Luật gồm 4 chương 27 điều quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các cơ quan, tổ chức, công dân đối với sự nghiệp bảo vệ xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội. Luật Thủ đô có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.
Từ khóa tự do Luật thủ đô
Từ khóa tự do Thủ đô
Từ khóa tự do Văn bản quy phạm pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028686
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147214
0021
004F768EEDA-5B08-4E23-AF77-20191E28ED46
005202308211049
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20230821104839|zthuvien3
100 |aHội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
245 |aLuật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa Luật thủ đô / |cHội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
260 |aH. : |bHà Nội, |c2013
300 |a178tr. ; |c21cm.
520 |aNgày 3 tháng 12 năm 2012 Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký lệnh công bố Luật Thủ đô; Luật gồm 4 chương 27 điều quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các cơ quan, tổ chức, công dân đối với sự nghiệp bảo vệ xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội. Luật Thủ đô có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.
653 |aLuật thủ đô
653 |aThủ đô
653 |aVăn bản quy phạm pháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028686
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2023/10028686thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028686 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào