Sách Tiếng ViệtĐề tài
Cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước - Kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo cho Việt Nam /
Tác giả CN Võ Đình Toàn
Nhan đề Cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước - Kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo cho Việt Nam / Võ Đình Toàn
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 472tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 4 chương chính sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế về cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; Chương 3: Thực trạng tại Việt Nam; Chương 4: Đề xuất và kiến nghị.
Từ khóa tự do Quốc tế
Từ khóa tự do Hành chính
Từ khóa tự do Cơ quan hành chính nhà nước
Từ khóa tự do Cơ chế đánh giá
Tác giả(bs) CN Đinh Công Tuấn - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Viện khoa học Pháp lý
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000326
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000326thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147033
0024
004D539A7A6-E4AB-4F52-B0AB-09FB7ABE6FF1
005202303231449
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20230323144610|bthuvien3|y20230323112716|zthuvien3
100 |aVõ Đình Toàn
245 |aCơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước - Kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo cho Việt Nam / |cVõ Đình Toàn
260|c2020
300 |a472tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài gồm 4 chương chính sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế về cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; Chương 3: Thực trạng tại Việt Nam; Chương 4: Đề xuất và kiến nghị.
653 |aQuốc tế
653 |aHành chính
653 |aCơ quan hành chính nhà nước
653|aCơ chế đánh giá
700 |aĐinh Công Tuấn - Thư ký đề tài
710 |aViện khoa học Pháp lý|bViện khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000326
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000326thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000326 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào