Sách Tiếng ViệtĐề tài
Hội nghị La hay về tư pháp quốc tế: Giá trị của các điều ước quốc tế, thực tiễn nội luật hóa và áp dụng các quốc gia thành viên /
Tác giả CN Cao Xuân Phong
Nhan đề Hội nghị La hay về tư pháp quốc tế: Giá trị của các điều ước quốc tế, thực tiễn nội luật hóa và áp dụng các quốc gia thành viên / Cao Xuân Phong
Thông tin xuất bản 2019
Mô tả vật lý 374tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 4 chương chính sau: Chương 1: Khái quát một số vấn đề lý luận; Chương 2: Kinh nghiệm của một số quốc gia thành viên hội nghị La hay về giá trị pháp lý của điều ước quốc tế và nội luật hóa điều ước quốc tế; Chương 3: Các công ước của hội nghị Lahay về tư pháp quốc và kinh nghiệm áp dụng; Chương 4: Việt Nam và các công ước của hội nghị Lahay.
Từ khóa tự do Tư pháp quốc tế
Từ khóa tự do Điều ước quốc tế
Từ khóa tự do Hội nghị La hay
Tác giả(bs) CN Trần Thị Lan Phương; Lê Thị Thùy Dương - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Viện khoa học Pháp lý
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000325
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000325thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147032
0024
0047A1FAFF1-3C9F-4473-9579-5786A9FF1904
005202303230933
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20230323093013|bthuvien3|y20230322170215|zthuvien3
100 |aCao Xuân Phong
245 |aHội nghị La hay về tư pháp quốc tế: Giá trị của các điều ước quốc tế, thực tiễn nội luật hóa và áp dụng các quốc gia thành viên / |cCao Xuân Phong
260|c2019
300 |a374tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài gồm 4 chương chính sau: Chương 1: Khái quát một số vấn đề lý luận; Chương 2: Kinh nghiệm của một số quốc gia thành viên hội nghị La hay về giá trị pháp lý của điều ước quốc tế và nội luật hóa điều ước quốc tế; Chương 3: Các công ước của hội nghị Lahay về tư pháp quốc và kinh nghiệm áp dụng; Chương 4: Việt Nam và các công ước của hội nghị Lahay.
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aĐiều ước quốc tế
653 |aHội nghị La hay
700 |aTrần Thị Lan Phương; Lê Thị Thùy Dương - Thư ký đề tài
710 |aViện khoa học Pháp lý|bViện khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000325
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000325thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000325 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào