Sách Tiếng ViệtĐề tài
Tổng hợp kiến nghị trong các đề tài, đề án khoa học cấp bộ và cấp nhà nước thuộc lĩnh vực chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý ngành tư pháp /
Tác giả CN Dương Bạch Long
Nhan đề Tổng hợp kiến nghị trong các đề tài, đề án khoa học cấp bộ và cấp nhà nước thuộc lĩnh vực chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý ngành tư pháp / Dương Bạch Long
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 130tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 2 phần chính sau: Phần 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu khoa học trong giai đoạn từ 2001 đến 2020 trong lĩnh vực nghiên cứu chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý Bộ, ngành tư pháp; Phần 2: Tổng hợp các kiến nghị khoa học trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2020 về chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý ngành.
Từ khóa tự do Thi hành pháp luật
Từ khóa tự do Ngành tư pháp
Từ khóa tự do Chiến lược
Tác giả(bs) CN Ngô Xuân Kỳ - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Viện khoa học Pháp lý
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000328
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000328thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147031
0024
0048DDC94DA-2FAA-4A51-A6F9-3A6AEF4661D0
005202303221654
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20230322165135|zthuvien3
100 |aDương Bạch Long
245 |aTổng hợp kiến nghị trong các đề tài, đề án khoa học cấp bộ và cấp nhà nước thuộc lĩnh vực chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý ngành tư pháp / |cDương Bạch Long
260|c2021
300 |a130tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài gồm 2 phần chính sau: Phần 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu khoa học trong giai đoạn từ 2001 đến 2020 trong lĩnh vực nghiên cứu chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý Bộ, ngành tư pháp; Phần 2: Tổng hợp các kiến nghị khoa học trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2020 về chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý ngành.
653 |aThi hành pháp luật
653 |aNgành tư pháp
653 |aChiến lược
700 |aNgô Xuân Kỳ - Thư ký đề tài
710 |aViện khoa học Pháp lý|bViện khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000328
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000328thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000328 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào