Sách Tiếng ViệtĐề tài
Công ước liên hợp quốc về thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải: Nội dung và khả năng gia nhập của Việt Nam :
Tác giả CN Bạch Quốc An
Nhan đề Công ước liên hợp quốc về thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải: Nội dung và khả năng gia nhập của Việt Nam : (thuộc Chương trình nghiên cứu Khoa học cấp Bộ 2017-2021 Những vấn đề pháp lý mới phát sinh trong tư pháp quốc tế và trong khuôn khổ Hội nghị Lahay về tư pháp quốc tế) / Bạch Quốc An
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 348tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 4 chương chính sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về công nhận và thi hành thỏa thuận hòa giải thương mại quốc tế và công ước liện hợp quốc về thỏa thuận giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế thông qua hòa giải; Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế về công nhận và thi hành thỏa thuận giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế thông qua hòa giải và kinh nghiệm về gia nhập, thực thi công ước liên hợp quốc về thỏa thuận giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế thông qua hòa giải; Chương 3: Quy định pháp luật và thực tiễn của Việt Nam; Chương 4: Đánh giá về khả năng gia nhập của Việt Nam.
Từ khóa tự do Giải quyết tranh chấp
Từ khóa tự do Hòa giải
Từ khóa tự do Công ước liên hợp quốc
Tác giả(bs) CN Lê Hoài Anh - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Viện khoa học Pháp lý
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000334
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000334thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147027
0024
004F82B15DF-3045-45D3-ABA3-B8600211E625
005202303211109
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20230321110627|zthuvien3
100 |aBạch Quốc An
245 |aCông ước liên hợp quốc về thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải: Nội dung và khả năng gia nhập của Việt Nam : |b(thuộc Chương trình nghiên cứu Khoa học cấp Bộ 2017-2021 Những vấn đề pháp lý mới phát sinh trong tư pháp quốc tế và trong khuôn khổ Hội nghị Lahay về tư pháp quốc tế) / |cBạch Quốc An
260|c2021
300 |a348tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài gồm 4 chương chính sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về công nhận và thi hành thỏa thuận hòa giải thương mại quốc tế và công ước liện hợp quốc về thỏa thuận giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế thông qua hòa giải; Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế về công nhận và thi hành thỏa thuận giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế thông qua hòa giải và kinh nghiệm về gia nhập, thực thi công ước liên hợp quốc về thỏa thuận giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế thông qua hòa giải; Chương 3: Quy định pháp luật và thực tiễn của Việt Nam; Chương 4: Đánh giá về khả năng gia nhập của Việt Nam.
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aHòa giải
653 |aCông ước liên hợp quốc
700 |aLê Hoài Anh - Thư ký đề tài
710 |aViện khoa học Pháp lý|bViện khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000334
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000334thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000334 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào