Sách Tiếng ViệtĐề tài
Công ước La hay về quyền tài phán, luật áp dụng, công nhận, thi hành và hợp tác liên quan đến trách nhiệm của cha mẹ và các biện pháp bảo vệ trẻ em năm 1996: Nội dung và khả năng gia nhập /
Tác giả CN Nguyễn Minh Khuê
Nhan đề Công ước La hay về quyền tài phán, luật áp dụng, công nhận, thi hành và hợp tác liên quan đến trách nhiệm của cha mẹ và các biện pháp bảo vệ trẻ em năm 1996: Nội dung và khả năng gia nhập / Nguyễn Minh Khuê
Mô tả vật lý 421tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Những vấn đề chung về Công ước Lahay 1996; Chương 2: Pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng liên quan đến nội dung công ước; Chương 3: Khả năng gia nhập công ước Lahay 1996 của Việt Nam và kiến nghị
Từ khóa tự do Quyền tài phán
Từ khóa tự do Trẻ em
Từ khóa tự do Công ước La hay
Tác giả(bs) CN Lê Xuân Tùng - Thư ký
Tác giả(bs) TT Viện khoa học Pháp lý
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000331
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000331thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147026
0024
0047A889B47-284F-4D98-AE3E-56564C2AFF19
005202303201523
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20230320152026|zthuvien3
100 |aNguyễn Minh Khuê
245 |aCông ước La hay về quyền tài phán, luật áp dụng, công nhận, thi hành và hợp tác liên quan đến trách nhiệm của cha mẹ và các biện pháp bảo vệ trẻ em năm 1996: Nội dung và khả năng gia nhập / |cNguyễn Minh Khuê
300 |a421tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Những vấn đề chung về Công ước Lahay 1996; Chương 2: Pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng liên quan đến nội dung công ước; Chương 3: Khả năng gia nhập công ước Lahay 1996 của Việt Nam và kiến nghị
653 |aQuyền tài phán
653 |aTrẻ em
653 |aCông ước La hay
700 |aLê Xuân Tùng - Thư ký
710 |aViện khoa học Pháp lý|bViện khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000331
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000331thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000331 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào