Sách Tiếng ViệtĐề tài
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ khung pháp luật theo mô hình EU: Những vấn đề lý luận và thực tiễn :
Tác giả CN Lê Hồng Hạnh
Nhan đề Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ khung pháp luật theo mô hình EU: Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Báo cáo kết quả đề tài khoa học cấp Bộ / Lê Hồng Hạnh
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 515tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận về khung pháp luật trong hài hòa hóa pháp luật; Chương 2: Khung pháp luật trong hài hòa hóa pháp luật ở Liên minh Châu Âu; Chương 3: Hài hòa pháp luật ở Asean trong một số lĩnh vực cụ thể và một số hàm ý từ kinh nghiệm của EU.
Từ khóa tự do Khung pháp luật
Từ khóa tự do Mô hình EU
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Tác giả(bs) CN Đào Bá Minh - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Viện khoa học Pháp lý
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000335
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000335thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147024
0024
004A1F299F1-846D-4EAA-B145-31DD52424A06
005202303201006
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20230320100318|bthuvien3|y20230317170512|zthuvien3
100 |aLê Hồng Hạnh
245 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ khung pháp luật theo mô hình EU: Những vấn đề lý luận và thực tiễn : |bBáo cáo kết quả đề tài khoa học cấp Bộ / |cLê Hồng Hạnh
260|c2021
300 |a515tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận về khung pháp luật trong hài hòa hóa pháp luật; Chương 2: Khung pháp luật trong hài hòa hóa pháp luật ở Liên minh Châu Âu; Chương 3: Hài hòa pháp luật ở Asean trong một số lĩnh vực cụ thể và một số hàm ý từ kinh nghiệm của EU.
653 |aKhung pháp luật
653 |aMô hình EU
653 |aNghiên cứu khoa học
700 |aĐào Bá Minh - Thư ký đề tài
710 |aViện khoa học Pháp lý|bViện khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000335
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000335thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000335 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào