Sách Tiếng ViệtĐề tài
Thực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp tham gia giải quyết vụ việc về môi trường ở Việt Nam :
Tác giả CN Nguyễn Minh Khuê
Nhan đề Thực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp tham gia giải quyết vụ việc về môi trường ở Việt Nam : Nhiệm vụ bảo vệ môi trường / Nguyễn Minh Khuê
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 184tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nhiệm vụ tập trung đánh giá các nội dung lớn như sau: Đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động và đội ngũ cán bộ của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp tham gia giải quyết vụ việc môi trường; Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm một số quốc gia trong việc thiết kế mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp trong giải quyết vụ việc mỗi trường nhằm làm cơ sở đưa ra những kiến nghị hoàn thiện thể chế ở Việt Nam.
Từ khóa tự do Môi trường
Từ khóa tự do Bổ trợ tư pháp
Từ khóa tự do Cơ quan tư pháp
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Đinh Công Tuấn - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Viện khoa học Pháp lý
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000343
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000343thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147023
0024
0042FC19DE9-A835-40D6-970E-762083FECBD6
005202303171601
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230317155853|zthuvien3
100 |aNguyễn Minh Khuê
245 |aThực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp tham gia giải quyết vụ việc về môi trường ở Việt Nam : |bNhiệm vụ bảo vệ môi trường / |cNguyễn Minh Khuê
260|c2022
300 |a184tr. ; |c29cm.
520 |aNhiệm vụ tập trung đánh giá các nội dung lớn như sau: Đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động và đội ngũ cán bộ của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp tham gia giải quyết vụ việc môi trường; Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm một số quốc gia trong việc thiết kế mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp trong giải quyết vụ việc mỗi trường nhằm làm cơ sở đưa ra những kiến nghị hoàn thiện thể chế ở Việt Nam.
653 |aMôi trường
653 |aBổ trợ tư pháp
653 |aCơ quan tư pháp
653|aViệt Nam
700 |aĐinh Công Tuấn - Thư ký đề tài
710 |aViện khoa học Pháp lý|bViện khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000343
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000343thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000343 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào