Sách Tiếng ViệtĐề tài
Khảo sát, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người ở Việt Nam :
Tác giả CN Nguyễn Minh Khuê
Nhan đề Khảo sát, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người ở Việt Nam : Dự án điều tra cơ bản / Nguyễn Minh Khuê
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 185tr. ; 29cm.
Tóm tắt Dự án gồm 3 chương chính sau: Chương1: Một số vấn đề chung về phòng, chống mua bán người; Chương 2: Thực trạng thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người tại các tỉnh, thành phố khảo sát; Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật phòng, chống mua bán người
Từ khóa tự do Mua bán người
Từ khóa tự do Thi hành pháp luật
Từ khóa tự do Khảo sát
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) TT Viện khoa học Pháp lý
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000342
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000342thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147022
0024
00463268BFD-0B89-4015-8FE7-1AF440BF9541
005202303171521
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230317151835|bthuvien3|y20230317151818|zthuvien3
100 |aNguyễn Minh Khuê
245 |aKhảo sát, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người ở Việt Nam : |bDự án điều tra cơ bản / |cNguyễn Minh Khuê
260|c2022
300 |a185tr. ; |c29cm.
520 |aDự án gồm 3 chương chính sau: Chương1: Một số vấn đề chung về phòng, chống mua bán người; Chương 2: Thực trạng thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người tại các tỉnh, thành phố khảo sát; Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật phòng, chống mua bán người
653 |aMua bán người
653 |aThi hành pháp luật
653 |aKhảo sát
653|aViệt Nam
710 |aViện khoa học Pháp lý|bViện khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000342
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000342thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000342 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào