Sách Tiếng ViệtĐề tài
Tổng hợp các kiến nghị trong các đề tài, đề án khoa học cấp Bộ và cấp nhà nước thuộc lĩnh vực pháp luật Hành chính - Nhà nước /
Tác giả CN Lê Thị Thiều Hoa
Nhan đề Tổng hợp các kiến nghị trong các đề tài, đề án khoa học cấp Bộ và cấp nhà nước thuộc lĩnh vực pháp luật Hành chính - Nhà nước / Lê Thị Thiều Hoa
Mô tả vật lý 518tr. ; 29cm.
Tóm tắt Ngoài phần mở đầu, Kết luận chung, Danh mục các đề tài rà soát, tổng hợp Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài gồm có sáu phần: Phần I. Nhóm kiến nghị khoa học về vai trò, thuộc tỉnh của pháp luật; Phần II. Nhóm kiến nghị khoa học về quyền con người, quyền công dân; Phần III. Nhóm kiến nghị khoa học về tổ chức bộ máy nhà nước ; Phần IV. Nhóm kiến nghị khoa học về mô hình, quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp luật; Phần V. Nhóm kiến nghị khoa học về hoạt động kiểm tra, rà soát, pháp điển văn bản quy phạm pháp luật, xử lý vi phạm hành chính pháp; Phần VI. Nhóm kiến nghị khoa học về một số lĩnh vực hoạt động của ngành từ.
Từ khóa tự do Hành chính
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Pháp luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hằng Như - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Viện khoa học Pháp lý
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000341
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000341thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147021
0024
004A6D3A4A3-B256-4E6E-B72B-A8EA1F98A7F8
005202303171121
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20230317111837|zthuvien3
100 |aLê Thị Thiều Hoa
245 |aTổng hợp các kiến nghị trong các đề tài, đề án khoa học cấp Bộ và cấp nhà nước thuộc lĩnh vực pháp luật Hành chính - Nhà nước / |cLê Thị Thiều Hoa
300 |a518tr. ; |c29cm.
520 |aNgoài phần mở đầu, Kết luận chung, Danh mục các đề tài rà soát, tổng hợp Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài gồm có sáu phần: Phần I. Nhóm kiến nghị khoa học về vai trò, thuộc tỉnh của pháp luật; Phần II. Nhóm kiến nghị khoa học về quyền con người, quyền công dân; Phần III. Nhóm kiến nghị khoa học về tổ chức bộ máy nhà nước ; Phần IV. Nhóm kiến nghị khoa học về mô hình, quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp luật; Phần V. Nhóm kiến nghị khoa học về hoạt động kiểm tra, rà soát, pháp điển văn bản quy phạm pháp luật, xử lý vi phạm hành chính pháp; Phần VI. Nhóm kiến nghị khoa học về một số lĩnh vực hoạt động của ngành từ.
653 |aHành chính
653 |aNhà nước
653 |aPháp luật
700 |aNguyễn Thị Hằng Như - Thư ký đề tài
710 |aViện khoa học Pháp lý|bViện khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000341
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000341thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000341 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào