Sách Tiếng ViệtĐề tài
Tổng hợp kiến nghị trong các đề tài, đề án khoa học cấp Bộ và cấp nhà nước thuộc lĩnh vực pháp luật quốc tế và đào tạo luật /
Tác giả CN Cao Xuân Phong
Nhan đề Tổng hợp kiến nghị trong các đề tài, đề án khoa học cấp Bộ và cấp nhà nước thuộc lĩnh vực pháp luật quốc tế và đào tạo luật / Cao Xuân Phong
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 548tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Các kiến nghị góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; Chương 2: Các kiến nghị về gia nhập các điều ước quốc tyế của hội nghị Lahay về tư pháp quốc tế; Chương 3: Các kiến nghị về vai trò của Bộ Tư pháp trong công tác pháp luật quốc tế; Chương 4: Các kiến nghị về thi hành pháp luật quốc tế ở Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật quốc tế
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Đào tạo luật
Từ khóa tự do Kiến nghị
Tác giả(bs) CN Lê Xuân Tùng - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Viện khoa học Pháp lý
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000340
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000340thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147020
0024
0046274152C-928A-4B63-B51E-A1803FF81A30
005202303171104
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230317110119|bthuvien3|y20230317110059|zthuvien3
100 |aCao Xuân Phong
245 |aTổng hợp kiến nghị trong các đề tài, đề án khoa học cấp Bộ và cấp nhà nước thuộc lĩnh vực pháp luật quốc tế và đào tạo luật / |cCao Xuân Phong
260|c2022
300 |a548tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Các kiến nghị góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; Chương 2: Các kiến nghị về gia nhập các điều ước quốc tyế của hội nghị Lahay về tư pháp quốc tế; Chương 3: Các kiến nghị về vai trò của Bộ Tư pháp trong công tác pháp luật quốc tế; Chương 4: Các kiến nghị về thi hành pháp luật quốc tế ở Việt Nam
653 |aPháp luật quốc tế
653 |aĐề tài
653 |aĐào tạo luật
653|aKiến nghị
700 |aLê Xuân Tùng - Thư ký đề tài
710 |aViện khoa học Pháp lý|bViện khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000340
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000340thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000340 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào