Sách Tiếng ViệtĐề tài
Hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. /
Tác giả CN Đinh Công Tuấn
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. / Đinh Công Tuấn
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 510tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1; Nhận diện một số vấn đề lý luận về luật hình sự trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chương 2: Thực trạng pháp luật hình sự Việt Nam và kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật của một số quốc gia trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện
Từ khóa tự do Chống tội phạm
Từ khóa tự do Cách mạng công nghiệp
Từ khóa tự do Hoàn thiện pháp luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hoàng Chi Mai - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Viện khoa học Pháp lý
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000339
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000339thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147019
0024
00404423669-B700-4C7E-AFD5-BDA90CD5987A
005202303161656
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230316165332|zthuvien3
100 |aĐinh Công Tuấn
245 |aHoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. / |cĐinh Công Tuấn
260|c2022
300 |a510tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1; Nhận diện một số vấn đề lý luận về luật hình sự trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chương 2: Thực trạng pháp luật hình sự Việt Nam và kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật của một số quốc gia trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện
653 |aChống tội phạm
653 |aCách mạng công nghiệp
653 |aHoàn thiện pháp luật
700 |aNguyễn Hoàng Chi Mai - Thư ký đề tài
710 |aViện khoa học Pháp lý|bViện khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000339
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000339thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000339 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào