Sách Tiếng ViệtĐề tài
Phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành tư pháp giai đoạn từ nay đến năm 2030 /
Tác giả CN Chu Thị Hoa
Nhan đề Phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành tư pháp giai đoạn từ nay đến năm 2030 / Chu Thị Hoa
Mô tả vật lý 547tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Những vấn đề chung về phân quyền, phân cấp và phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp; Chương 2: Thực trạng; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện phân quyền, phân cấp và phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp.
Từ khóa tự do Phân cấp
Từ khóa tự do Phân quyền
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Tác giả(bs) CN Trần Thu Trang - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Viện khoa học Pháp lý
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000332
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000332thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147018
0024
00456AB2198-E7FA-4857-974C-C699C6D5B1B5
005202303151639
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20230315163623|zthuvien3
100 |aChu Thị Hoa
245 |aPhân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành tư pháp giai đoạn từ nay đến năm 2030 / |cChu Thị Hoa
300 |a547tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Những vấn đề chung về phân quyền, phân cấp và phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp; Chương 2: Thực trạng; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện phân quyền, phân cấp và phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp.
653 |aPhân cấp
653 |aPhân quyền
653 |aQuản lý nhà nước
700 |aTrần Thu Trang - Thư ký đề tài
710 |aViện khoa học Pháp lý|bViện khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000332
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000332thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000332 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào