Sách Tiếng ViệtĐề tài
Hoàn thiện chính sách và pháp luật về "Kinh tế ban đêm" ở Việt Nam :
Tác giả CN Trần Vũ Hải
Nhan đề Hoàn thiện chính sách và pháp luật về "Kinh tế ban đêm" ở Việt Nam : Đề tài khoa học cấp Bộ / Trần Vũ Hải
Mô tả vật lý 618tr. ; 29cm.
Tóm tắt Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, báo cáo tổng hợp đề tài gồm 4 chương như sau: Chương 1: Những vấn đề lí luận về kinh tế ban đêm, chính sách và pháp luật về kinh tế ban đêm ở Việt Nam ; Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế ban đêm và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; Chương 3: Thực trạng chính sách và pháp luật về kinh tế ban đêm ở Việt Nam hiện nay ; Chương 4: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách và pháp luật về kinh tế ban đêm ở Việt Nam.
Từ khóa tự do Kinh tế ban đêm
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Pháp luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn Sơn Hải - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000338
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000338thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147017
0024
0047A3E8049-A154-41FB-A76C-A50047D8FC3B
005202303151559
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20230315155636|zthuvien3
100 |aTrần Vũ Hải
245 |aHoàn thiện chính sách và pháp luật về "Kinh tế ban đêm" ở Việt Nam : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cTrần Vũ Hải
300 |a618tr. ; |c29cm.
520 |aNgoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, báo cáo tổng hợp đề tài gồm 4 chương như sau: Chương 1: Những vấn đề lí luận về kinh tế ban đêm, chính sách và pháp luật về kinh tế ban đêm ở Việt Nam ; Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế ban đêm và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; Chương 3: Thực trạng chính sách và pháp luật về kinh tế ban đêm ở Việt Nam hiện nay ; Chương 4: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách và pháp luật về kinh tế ban đêm ở Việt Nam.
653 |aKinh tế ban đêm
653 |aChính sách
653 |aPháp luật
700 |aNguyễn Sơn Hải - Thư ký đề tài
710 |aTrường Đại học Luật Hà Nội|bTrường Đại học Luật Hà Nội
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000338
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000338thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000338 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào